Podłoże pod garaż

Teren pod garaż powinien być wypoziomowany i równy!
Przygotowanie podłoża leży po stronie klienta. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest niezwłocznie po montażu przymocować garaż do podłożaKotwiczenie garażu do podłoża

Mocowanie garażu nie jest wliczone w cenę, jest to usługa dodatkowo płatna. Kotwiczymy garaże jedynie do wykonanej wcześniej wylewki betonowej. Jeśli nie ma wylewki i garaż jest ustawiany na bloczkach betonowych, należy garaż przymocować we własnym zakresie po montażu np. wykonując wylewkę w środku garażu.