Podłoże pod garaż

Teren pod garaż powinien być wypoziomowany i równy!
Przygotowanie podłoża leży po stronie klienta. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest niezwłocznie po montażu przymocować garaż do podłoża

podlozemiejsce.jpgKotwiczenie garażu do podłoża

Mocowanie garażu do podłoża leży po stronie kupującego