Jak zamawiać?

Zamówienie można złożyć telefonicznie , osobiście w siedzibie naszej Firmy  lub poprzez e-mail. Przy zamówieniu należy podać adres dostawy zamówionego towaru, telefony kontaktowe ew. dane do faktury. W przypadku nietypowych zamówień prosimy o przesłanie szkicu obiektu .Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju zamówienia i miejsca jego dostawy. Wynosi on średnio:

  • 5-10 dni roboczych dla woj. małopolskiego 
  • 7-14  dni roboczych dla woj . : śląskiego, opolskiego , świętokrzyskiego, podkarpackiego 
  • 10-14 dni roboczych dla woj . : dolnośląskiego 
  • 14- 21 dni dla woj : łódzkiego, wielkopolskiego , mazowieckiego , lubelskiego , lubuskiego 

Przed dostawą informujemy Państwa o dokładnym terminie przyjazdu z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.Przygotowanie podłoża

Podłoże do ustawienia garażu czy magazynu należy wcześniej przygotować we własnym zakresie. W przypadku małych garaży (np. 3 x 5 m., 3 x 6 m.) można przygotować i wypoziomować bloczki betonowe lub płytki chodnikowe pod narożniki garażu. Przy większych lub wyższych garażach zalecamy przygotować podłoże betonowe pod cały garaż. Wymiar wylewki powinien być większy od wymiaru garażu o min. 5 cm z każdej strony (np. przy wymiarze zewnętrznym garażu 3 x 5 m. wylewka powinna mieć wymiar co najmniej 3,10 x 5,10 m.). Grubość wylewki: 10-20 cm.
Jeśli chodzi o podłoże do ustawienia hali magazynowej, zalecamy wykonanie stóp fundamentowych pod narożniki i słupy wg dokumentacji w projekcie budowlanym. Wymiary stopy: 50 x 50 cm, głębokość około 1 m.Kotwiczenie garażu do podłoża

Klient we własnym zakresie zobowiązany jest niezwłocznie po montażu przymocować garaż do podłoża Projekt i pozwolenie na budowę

Ponieważ ustawa o prawie budowlanym nie określa jednoznacznie, czy na garaże blaszane potrzebne jest pozwolenie na budowę, w celu uzyskania jednoznacznych odpowiedzi należy dopytać o szczegóły w Urzędzie Miasta.
Art. 29 par. 1 pkt. 2 ww. ustawy mówi:

  • „Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Wobec powyższego można też wnioskować, że garaż blaszany może być wykorzystany jako pomieszczenie gospodarcze. Wtedy należy jedynie zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta, że chcą Państwo postawić budynek gospodarczy.Gwarancja

Udzielamy gwarancji na nasze produkty na okres dwóch lat od dnia zakupu na podstawie faktury lub paragonu. Gwarancja nie obejmuje malowania konstrukcji farbą podkładową.