FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak zamówić garaż?

Zamówienie można złożyć w naszym sklepie internetowym poprzez konfigurator oraz formularz kontaktowy w zakładce kontakt, e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie naszej Firmy. Przy zamówieniu należy podać adres dostawy zamówionego towaru, telefony kontaktowe oraz ewentualnie dane do faktury. W przypadku nietypowych zamówień prosimy o przesłanie szkicu obiektu.

Jaki jest termin realizacji zamówienia?

Termin realizacji uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju zamówienia i miejsca jego dostawy. Wynosi on średnio:

  • dni roboczych dla województwa małopolskiego
  • 7-14 dni roboczych dla województw: śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego
  • 10-14 dni roboczych dla województwa dolnośląskiego
  • 14- 21 dni dla województw: łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego

Przed dostawą informujemy Państwa o dokładnym terminie i szacowanej godzinie przyjazdu z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Jak przygotować podłoże?

Podłoże do ustawienia garażu czy magazynu należy wcześniej przygotować we własnym zakresie. W przypadku małych garaży (np. 3 x 5 m. lub 3 x 6 m.) można przygotować i wypoziomować bloczki betonowe lub płytki chodnikowe pod narożniki garażu. Przy większych lub wyższych garażach zalecamy przygotować podłoże betonowe pod cały garaż. Wymiar wylewki powinien być większy od wymiaru garażu o minimum 5 cm z każdej strony (np. przy wymiarze zewnętrznym garażu 3 m x 5 m wylewka powinna mieć wymiar co najmniej 3,10 m x 5,10 m). Zalecana grubość wylewki to 10-20 cm. W przypadku podłoża do ustawienia hali magazynowej, zalecamy wykonanie stóp fundamentowych pod narożniki i słupy według dokumentacji w projekcie budowlanym. Wymiary stopy: 50 cm x 50 cm, głębokość około 1 m.

Kotwiczenie garażu do podłoża

Po montażu należy niezwłocznie przymocować garaż do podłoża.

Projekt i pozwolenie na budowę

Ustawa o prawie budowlanym nie określa jednoznacznie, czy na garaże blaszane potrzebne jest pozwolenie na budowę, w celu uzyskania jednoznacznych odpowiedzi należy dopytać o szczegóły w Urzędzie Miasta.

Art. 29 par. 1 pkt. 2 ww. ustawy mówi:

„Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Wobec powyższego można wnioskować, że garaż blaszany może być wykorzystany jako pomieszczenie gospodarcze. Wtedy należy jedynie zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta.

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na nasze produkty na okres dwóch lat od dnia zakupu na podstawie faktury lub paragonu. Gwarancja nie obejmuje malowania konstrukcji farbą podkładową.