Czy trzeba zgłaszać ogrodowy domek na narzędzia?

Domki narzędziowe to wspaniałe, niewielkie obiekty, pomocne zarówno w segregacji narzędzi ogrodowych czy budowlanych, jak i ułatwiające utrzymanie przydomowej przestrzeni w porządku. Ich zakup oraz montaż jest bardzo łatwy, niestety nie można tego powiedzieć o zawiłościach prawnych związanych z ich postawieniem. Wiele osób zastanawia się, czy trzeba zgłaszać ogrodowy domek na narzędzia. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie jest niezwykle skomplikowana, gdyż zależy od wielu zmiennych, konstrukcji domku czy kształtu działki.

czy trzeba zgłaszać ogrodowy domek na narzędzia

Czym jest i w jakim celu służy domek narzędziowy?

Domki narzędziowe są konstrukcjami niewielkich rozmiarów, przeznaczonymi do przechowywania narzędzi ogrodniczych, sprzętu ogrodowego, a także innych przedmiotów związanych z pracami w ogrodzie. Część osób przetrzymuje w nich preparaty przeznaczone dla roślin, inni nawet artykuły budowlane niezbędne w utrzymaniu swojego ogrodu w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Obiekty te charakteryzują się zazwyczaj prostą konstrukcją, niewielką powierzchnią oraz doskonałą ustawnością wnętrza, dlatego umożliwiają przechowywanie narzędzi w sposób uporządkowany i łatwo dostępny. Domek narzędziowy zatem łączy w sobie wiele zalet, wśród których można wymienić:

 • przechowywanie narzędzi – domki narzędziowe zapewniają bezpieczne miejsce do przechowywania narzędzi ogrodniczych, takich jak grabie, łopaty, nożyce ogrodowe czy wertykulatory. Z reguły ich magazynowanie w jakimkolwiek innym miejscu bywa bardzo uciążliwe z uwagi na ich duże rozmiary i nieporęczny kształt;
 • ochronę przed warunkami atmosferycznymi – dzięki solidnej, zwartej i szczelnej konstrukcji, domki narzędziowe chronią narzędzia i sprzęt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg czy promieniowanie słoneczne. Rozwiązanie to przyczynia się zatem do zwiększenia trwałości narzędzi, a tym samym zabezpiecza przed ich zniszczeniem;
 • organizację przestrzeni – domki ogrodowe ułatwiają utrzymanie porządku w ogrodzie lub na podwórku, umożliwiając składowanie narzędzi w jednym miejscu. To z kolei ułatwia pracę w ramach swojego ogródka i pozwala szybko znaleźć potrzebne narzędzie, co stanowi dużą oszczędność czasu i pewność znalezienia właściwego narzędzia;
 • bezpieczeństwo – dobre domki narzędziowe są wyposażone w praktyczne zabezpieczenia, takie jak zamki, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych w nich przedmiotów. Co prawda zwykle nie mają funkcji antywłamaniowej, lecz w pewnym stopniu ograniczają ryzyko kradzieży w porównaniu do narzędzi, które leżą bez żadnej ochrony na podwórku.

W skrócie domki narzędziowe są praktyczne i pomocne. Znacznie ułatwiają utrzymanie prawidłowego porządku w przestrzeni ogrodowej oraz chronią narzędzia i sprzęt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Jak postawić domek narzędziowy, aby nie naruszyć przepisów prawa?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, postawienie domku na narzędzia w obrębie swojej działki podlega szczegółowym regulacjom. Zgodnie z art. 28 wspomnianej ustawy, wszelkie prace budowlane mogą zostać rozpoczęte wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Otrzymanie pozwolenia jest zatem, przynajmniej z pozoru, kluczem do rozpoczęcia prac budowlany.

Na szczęście istnieje art. 29, który precyzyjnie określa sytuacje, w których możliwe jest zaniechanie konieczności uzyskania tegoż pozwolenia i stanowi bezpieczną „furtkę” dla osób chcących postawić domek narzędziowy bez zbędnych formalności.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 29 Prawa Budowlanego, nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na budowę m.in. w przypadku chęci postawienia budowli małej architektury oraz budynków o niewielkiej powierzchni i wysokości, które nie mają charakteru mieszkalnego. Do tej kategorii z pewnością zaliczają się domki narzędziowe. Oznacza to, że postawienie takiego obiektu na działce nie wymaga formalnego uzyskania pozwolenia na budowę.

W praktyce informacja ta przekłada się na to, że do postawienia domku narzędziowego wystarczy jedynie zgłoszenie, zgodnie z wyłączeniami przewidzianymi w art. 29 ustawy Prawo Budowlane. Jednakże zawsze zaleca się skonsultowanie się z lokalnym organem nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia, czy planowane prace spełniają kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Tylko wtedy można mieć pewność, czy domek narzędziowy wymaga zgłoszenia, czy też może trzeba ubiegać się o uzyskanie pozwolenia.

Czy domek narzędziowy wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, domek narzędziowy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia. Przepis ten szczegółowo określa przypadki, w których zaniechanie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę jest możliwe na rzecz uzyskania “milczącej zgody”. Obejmuje to m.in. budowle o charakterze gospodarczym, takie jak:

 • budynki gospodarcze parterowe, o powierzchni do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji do 4,80 m, stanowiące uzupełnienie zabudowy zagrodowej na istniejącej działce siedliskowej;
 • obiekty budowlane o charakterze tymczasowym, niebędące trwale połączone z gruntem i przeznaczone do rozbiórki lub przeniesienia do innego miejsca w określonym terminie, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy;
 • wiaty o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50 m2, znajdujące się na działce przeznaczonej do budowy mieszkaniowej lub na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny. Ich liczba nie może przekraczać 1 sztuki na każde 500 m2 działki;
 • wolnostojące budynki gospodarcze o charakterze parterowym, w tym garaże i wiaty oraz rzeczone domki narzędziowe, o powierzchni zabudowy do 35 m2, z ograniczeniem liczby tych obiektów na każdą działkę o powierzchni 500 m2.

Czy trzeba zgłaszać ogrodowy domek na narzędzia?

Przy budowie domku ogrodowego na narzędzia można skorzystać z opcji zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, jednak tylko wtedy, gdy dany obiekt spełnia wszelkie wymagania stawiane przez art. 29 Prawo Budowlane.

Milcząca zgoda (także nazywana milczącym przyzwoleniem lub zatwierdzeniem) odnosi się do sytuacji, w której organ administracji publicznej nie wydaje oficjalnej decyzji w określonym czasie po złożeniu wniosku czy zgłoszenia. Brak uzyskania odpowiedzi jest w tym przypadku równoznaczny z przyjęciem zgłoszenia jako zatwierdzonego. Innymi słowy, milcząca zgoda oznacza, że brak reakcji ze strony organu jest traktowany jako pozytywna decyzja.

Milcząca zgoda może mieć zastosowanie, gdy wnioskujący złożył wymagane dokumenty, a organ administracyjny nie wydał oficjalnej decyzji w określonym, ustawowo określonym terminie. Jeśli przepisy prawa przewidują, że brak decyzji organu w określonym czasie oznacza zatwierdzenie wniosku, to taka sytuacja może być określana jako milcząca zgoda.

W praktyce milcząca zgoda może ułatwiać procedury administracyjne, eliminując konieczność oczekiwania na oficjalne zatwierdzenie. Niestety na inwestorów czeka kilka pułapek, w tym jedna, która stanowi największe ograniczenie. To braki formalne, w tym np. niedostateczna liczba oficjalnie wymaganych dokumentów, które muszą zostać dostarczone do odpowiedniego urzędu.

Domek narzędziowy bez zgłoszenia – czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa, domki narzędziowe o niewielkiej powierzchni użytkowej zwykle nie wymagają formalnego zgłoszenia do urzędu. Warto jednak zauważyć, że zgłaszanie takich prac może stanowić bezpieczne i zalecane rozwiązanie, nawet jeśli nie jest to niezbędne.

Przepisy obowiązujące aktualnie i dotyczące budowy małych obiektów gospodarczych, w tym domków narzędziowych o powierzchni poniżej 35 m2, nie są niestety jasne. Urzędy mogą je różnie interpretować, co może powodować pewne nieścisłości, a w ostatecznym rozrachunku – dużą stratę czasu. Zgłoszenie, nawet gdy nie jest wymagane, może pomóc w uniknięciu problemów z interpretacją przepisów przez organy nadzoru budowlanego. To rozsądny krok.

Domek narzędziowy – przepisy, które musisz wziąć pod uwagę

Wiele osób zastanawia się, czy domek narzędziowy można postawić na granicy działki budowlanej. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź – to zależy od jego konstrukcji. Ten aspekt dokładnie definiuje §12. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) pkt. 4, wedle którego (cytat):

 1. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
  1. budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
  2. nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
  3. budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

To oznacza, że na granicy działki można postawić domek jedynie w kilku wyselekcjonowanych przypadkach. Czy warto to robić? Jeśli niewielki domek narzędziowy nie będzie przeszkadzał w codziennych czynnościach, warto przesunąć go od granicy działki na tyle, aby jego usytuowanie nie stanowiło przedmiotu sporów zarówno z urzędem, jak i sąsiadem.

W przypadku domków narzędziowych prawo jest nieubłagane, dlatego zawsze dobrym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym urzędem i sprecyzowanie wymagań co do Twojej inwestycji.

FAQ:

 • Czy ogrodowy domek na narzędzia trzeba zgłaszać?

Mimo że wedle niektórych przepisów prawa budowlanego domki narzędziowe stawiane na działce nie wymagają pozwolenia, to wymagają zgłoszenia chęci jego postawienia. Warto to zrobić także w sytuacjach spornych, czyli, gdy jego powierzchnia jest bardzo mała.

 • Czy domek narzędziowy wymaga pozwolenia na budowę?

Nie – na domek narzędziowy zgłoszenie z reguły wystarcza, oczywiście wyłącznie po spełnieniu kilku istotnych przesłanek. Warto je dokładnie sprecyzować wraz z odpowiednim urzędem.

 • Domki narzędziowe w ogrodzie a prawo budowlane – ile od granicy działki?

To dokładnie precyzuje §12. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) pkt. 4. Wedle niego, domki można postawić nawet na granicy działki budowlanej.