Wiata śmietnikowa — pozwolenie czy zgłoszenie? Aktualne przepisy!

Wiata śmietnikowa stanowi doskonałe miejsce do składowania odpadów. Ten element małej architektury sprawdzi się na prywatnych posesjach, osiedlach mieszkaniowych oraz na terenie zamkniętym firm. Jeśli planujesz budowę wiaty śmietnikowej, sprawdź, co o tym prostym obiekcie mówią aktualne przepisy prawa budowlanego. Czy budowa wiaty śmietnikowej wymaga pozwolenia? Jakie powinno być usytuowanie miejsca do składowania odpadów? Dowiedz się więcej już teraz.

Czym jest altana i wiata śmietnikowa?

Co to jest wiata śmietnikowa? Przepisy prawa budowlanego, które obowiązuje na terenie Polski, jasno określają zastosowanie tego rodzaju obiektów. Zgodnie z nimi, wiata śmietnikowa to obiekt budowlany, który zalicza się do małej architektury miejskiej. Prawo budowlane jasno definiuje również kwestie warunków technicznych takiej zabudowy. Wiata śmietnikowa jest konstrukcją lekką, najczęściej z zadaszeniem. Przydomowa wiata śmietnikowa czy obiekt tego typu służący w miejscu użyteczności publicznej, może być wolnostojący i obudowany ścianami. W tym zakresie prawo budowlane pozostawia całkowitą dowolność inwestorom, dlatego w nazewnictwie funkcjonuje również altana śmietnikowa, przypominająca tę ogrodową.

Altana i wiata śmietnikowa – przepisy prawne

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiata śmietnikowa chroni śmietniki osiedlowe, firmowe lub prywatne przed deszczem, słońcem , śniegiem i zniszczeniem. Ten obiekt budowlany pozwala na wolniejszy rozkład odpadów i lepsze warunki higieniczne. Miejsce składowania śmieci jest zabezpieczone przed działaniem osób postronnych czy dzikich zwierząt. Wiata śmietnikowa pozwala na lepszą organizację śmietnika oraz zachowanie czystości w miejscu trzymania odpadów.

Prawo budowlane nie reguluje, jak dokładnie ma wyglądać wiata śmietnikowa, z jakiego materiału ma być wybudowana czy jakie elementy dodatkowe ma zawierać. Mówi natomiast o usytuowaniu tego elementu małej architektury oraz dozwolonych rozmiarach obiektu, który pełni funkcję wiaty śmietnikowej.

Budowa wiaty śmietnikowej — pozwolenie czy zgłoszenie?

Czy w przypadku budowy wiaty śmietnikowej wymaga się od inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia? Procedura budowy wiaty śmietnikowej nie przewiduje takiej konieczności. Umieszczenie wiaty śmietnikowej wymaga jedynie zgłoszenia.

Warto podkreślić, że w zakresie zagadnienia “wiata śmietnikowa a prawo budowlane”, nowe regulacje obowiązują od 2017 roku. Wcześniej montaż wiaty śmietnikowej wymagał pozwolenia.

Co istotne, aby wiata śmietnikowa murowana lub drewniana mogła zostać wybudowana jedynie na zgłoszenie, ten obiekt budowlany musi spełniać określone warunki. Miejsce niezbędne na gromadzenie odpadów czy zabezpieczenie kontenerów na śmieci może być tylko zgłoszone, jeśli:

 • zajmuje powierzchnię mniejszą niż 50 m2,
 • przewidziano maksymalnie dwie wiaty śmietnikowe 1000 m2 terenu.

Gdzie ulokować wiatę śmietnikową?

Miejsce na wiatę śmietnikową powinno być dokładnie wydzielone. Wytypowanie lokalizacji do składowania odpadów również zostało uregulowane prawnie i zależy od rodzaju działki, sposobu jej użytkowania oraz sąsiedztwa.

Najbardziej dogodnym miejscem ulokowania wiaty śmietnikowej jest to w pobliżu furtki. Idealnie, jeśli dostęp do wiaty możliwy jest zarówno od strony posesji, jak i ulicy. Większość inwestorów decyduje się na postawienie wiaty śmietnikowej w narożniku działki, w głębi posesji.

Do wiaty śmietnikowej zawsze powinien być łatwy dostęp, ale obiekt budowlany tego typu nie powinien wiązać się z dyskomfortem użytkowników danego terenu. Pod uwagę warto brać w szczególności usytuowanie wiaty śmietnikowej w miejscu zamieszkania zbiorowego.

Odległość wiaty śmietnikowej od granicy działki, okien i drzwi budynków mieszkalnych

Gdzie postawić wiatę śmietnikową? Przepisy prawne jasno regulują te kwestie. Tym samym:

 • wiata śmietnikowa powinna znaleźć się co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych,
 • wiata śmietnikowa może zostać ulokowana co najmniej 3 m od granicy działki sąsiada. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sąsiadujące wiaty stykają się ze sobą,
 • wiata śmietnikowa musi zostać wybudowana co najmniej 10 m od placów zabaw, miejsc rekreacyjnych czy boisk sportowych,
 • w przypadku wiaty śmietnikowej wybudowanej na osiedlu mieszkalnym tego rodzaju obiekt nie może być usytuowany w dalej niż 80 m od najdalej położonym wejściem,

Restrykcje te nie obowiązują w przypadku zabudowy jednorodzinnej i miejsc rekreacji indywidualnej.

Wygodny śmietnik w ogrodzeniu – wiata śmietnikowa a prawo budowlane

Z wiaty śmietnikowej korzysta się praktycznie codziennie. Z jednej strony jest to obiekt, który nie powinien zbytnio wyróżniać się na działce, z drugiej może estetycznie komponować się z całym otoczeniem. Dla zwiększenia komfortu użytkowania wiaty śmietnikowej zaleca się jej wybudowanie w ogrodzeniu i to frontowym. Jeśli tylko zostaną spełnione wszystkie regulacje prawne dotyczące zachowania koniecznych odległości, nie ma żadnych przeszkód, aby wiata śmietnikowa mogła funkcjonować nieopodal furtki wejściowej na posesję. Trzymanie w tym miejscu kontenerów z odpadami to również wygoda dla firm odbierających śmieci.

Pamiętaj, że jeśli planujesz budowę wiaty śmietnikowej w linii ogrodzenia, przepisy prawa budowlanego nakazują, aby dojście i dojazd do tego obiektu były utwardzone.

Procedura budowy wiaty śmietnikowej – zacznij od projektu!

Wiaty śmietnikowe drewniane czy stalowe, to już nie tylko praktyczne obiekty, które rozwiązują problem składowania odpadów. Coraz częściej są elementem małej architektury, który wpływa na estetykę prywatnej posesji czy terenu firmy.

Jak zaprojektować wiatę śmietnikową, aby spełniała należycie swoją funkcję? Okazuje się, że zadanie wcale nie jest takie proste i najlepiej powierzyć je specjalistom. Stalmex oferuje wiaty śmietnikowe stalowe najlepszej jakości, które będą chronić śmietniki i ich zawartość przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Czym wyróżnia się dobra wiata śmietnikowa? Przepisy nie określają jej aspektów wizualnych, natomiast specjaliści dokładnie wiedzą, jakie obiekty tego typu sprawdzają się najlepiej. Idealna wiata śmietnikowa:

 • jest wykonana z trwałych i odpornych na korozję czy uszkodzenia mechaniczne materiałów, na przykład ze stali,
 • zapewnia właściwą wentylację umieszczonych wewnątrz śmietników,
 • posiada zadaszenie,
 • posiada osłaniające ściany boczne,
 • posiada wygodną furtkę,
 • ma rozmiar dostosowany do indywidualnych potrzeb jej użytkowników, na przykład uwzględniając ilości gromadzenia odpadów stałych,
 • tworzy spójną całość wraz z inną zabudową na działce, biorąc pod uwagę między innymi wariant kolorystyczny.

Czy warto postawić altanę lub wiatę śmietnikową – podsumowanie zalet

Trudno wskazać wady funkcjonowania tego obiektu budowlanego na posesji, natomiast z łatwością można podsumować zalety takiego rozwiązania. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy wiata śmietnikowa sprawdzi się na Twojej działce, przedstawiamy kilka atutów, które powinny przekonać Cię do realizacji tej inwestycji:

 • Wiata śmietnikowa uporządkuje całą przestrzeń śmietnika,
 • wiata na odpady pozwoli zachować nienaganną estetykę posesji,
 • wiata na śmieci zabezpieczy odpady przed szybkim rozkładem oraz kontenery przed złymi warunkami atmosferycznymi,
 • jednorazowa inwestycja w dobrej jakości wiatę śmietnikową pozwoli korzystać z niej przez wiele lat, a wydatki na jej budowę nie są duże.

FAQ:

 • Czy na wiatę śmietnikową trzeba mieć pozwolenie?

Jeśli wiata śmietnikowa zajmuje powierzchnię nie większą niż 50 m2, na jej budowę nie jest potrzebne pozwolenie. Wystarczy zgłoszenie budowy wiaty śmietnikowej bez względu na rodzaj jej konstrukcji.

 • Gdzie postawić wiatę śmietnikową zgodnie z przepisami prawa?

Nie wiesz, gdzie postawić wiatę śmietnikową? Przepisy polskiego prawa regulują te kwestie. Wiata śmietnikowa powinna być usytuowana co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych. Zaleca się, aby ulokować ją w głębi posesji, na przykład w narożniku działki. Często stawiana jest przy furtce, aby dostęp do wiaty był również od strony ulicy.

 • Jaka wiata śmietnikowa sprawdzi się najlepiej na prywatnej posesji?

Dobrej jakości wiata śmietnikowa jest wykonana z trwałego, odpornego na deszcz, mróz czy uszkodzenia mechaniczne surowca. Charakterystyczna dla funkcjonalnych wiat śmietnikowych jest zadaszona osłona, zabezpieczające ściany boczne oraz wygodna furtka.